Partners

McNolia is vanaf haar oprichting IBM partner en we maken in veel projecten gebruik van de innovatieve en bewezen technologieën en IBM applicaties. We hebben ruime ervaring in web applicatie projecten met producten uit de Lotus, Websphere en Tivoli familie.

Daarnaast heeft McNolia veel ervaring (en plezier) in het implementeren en beheren van open source toepassingen. McNolia is dan ook groot voorstander van de filosofie die achter de Open Source community zit. De applicaties en toepassingen die op open source-basis beschikbaar zijn, bieden veel vernuftige mogelijkheden en functionaliteit die niet onder doen voor commerciëel verkrijgbare applicaties tegen een fractie van de kosten. Dit in combinatie met snelle respons van de open source community op vragen en issues maakt dat McNolia vaak open source toepassingen bij haar klanten inzet.

Naast onze strategische keuze voor Liferay als het web platform voor alle online initiatieven voor Inter, Intra- en Extranet applicaties werken we o.a. veel met: Nagios, BGP en SpamAssassin.