Oplossingen

Digitaal Loket

Een betere dienstverlening waarin de burger (en bedrijven) centraal staan is het doel van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP). Doel is dat mensen steeds meer zaken via een digitaal loket kunnen afhandelen, dat aanvraag- of handhavingsprocedures efficiënt zijn ingericht en overheidsformulieren gemakkelijk zijn in te vullen. Met als resultaat een betere dienstverlening tegen lagere kosten.

Innovatie Portaal

Een Innovatie Portaal is een (interne)  website om samen te innoveren om te komen tot een succesvolle introductie van nieuwe innovatieve producten, diensten en technologieën.  Doel is om het creatieve vermogen van uw medewerkers te stimuleren door online samen te werken in groepsruimtes, fora en wiki's. In dit innovatie portaal kunnen medewerkers dan bijvoorbeeld:

HR Portaal

Uw medewerkers zijn één van de key assets van uw bedrijf. Daarom is het niet alleen belangrijk dat zij goed inzicht hebben in de voor hen relevante HR zaken, maar ook dat zij direct alle voorkomende HR zaken online kunnen afhandelen. De meeste HR applicaties zijn daarvoor of niet geschikt of er ontbreken een paar belangrijke onderdelen. Daarom kan het al snel lonend zijn om een front-end applicatie te ontwikkelen waarmee medewerkers en managers gebaseerd op hun rol alle relevante HR zaken kunnen inkijken en afhandelen.

Intranet

Online communiceren en samenwerken doen we vandaag de dag in veel verschillende vormen en via verschillende kanalen. Van een puur informatief intranet tot groepsruimtes om samen te werken aan een specifiek onderwerp of project. Ook willen medewerkers naast bellen en e-mailen kunnen chatten met elkaar. In veel bedrijven is dit opgelost in afzonderlijke applicaties met als resultaat dat veel dingen niet efficiënt gebeuren en handelingen vaak herhaald worden.

Patiëntenportaal

De patiënt centraal. Patiënten willen de regie over hun eigen gezondheidsdossier. Ze zijn beter geinformeerd dan ooit en willen ook met zorgverleners en verzekeraars snel en effectief kunnen communiceren.  Dit gaat natuurlijk verder dan alleen het online maken van een afspraak. Naast het inzien van (een gedeelte) van hun dossier willen ze gevalideerde informatie en online contact met een specialist.

Project Management

McNolia kan voor u de volledige ontwikkeling van websites, portalen of e-business toepassingen verzorgen. McNolia treedt dan op als de software integrator en zorgt voor de aansturing van alle betrokken applicatie en diensten leveranciers op zowel organisatorisch als technisch vlak.